Cooperativa 1

La Cooperativa d’Artesa és una societat cooperativa de primer grau que fou fundada l’any 1958 per 82 socis, amb l’objectiu inicial de cobrir diferents serveis com la venda d’adobs, llavors i productes fitosanitaris, un molí de pinso i un celler. Aquestes activitats comercials i industrials han suposat la columna vertebral de la Cooperativa i, posteriorment, n’han sorgit altres a mesura que la demanda dels socis ha provocat la creació de noves seccions i l’ampliació i perfeccionament dels serveis per cobrir  totes les necessitats.

La peça fonamental de tota la Cooperativa ha estat la fàbrica de pinsos compostos. La primitiva instal.lació es va transformar en una fàbrica durant l’any 1980 per tal de poder donar resposta al creixement de l’activitat ramadera de la comarca, principalment de bestiar porcí. A causa de l’increment d’explotacions ramaderes durant la dècada dels 90, es va construir una nova fàbrica de pinsos a la zona industrial del Polígon El Pla d’Artesa de Segre i un magatzem de matèries primes.

Durant el mes de juliol de l’any 1995, es va començar a produir pinso a les noves instal.lacions. Posteriorment, el celler del vi i la porgadora de cereals s'ha traslladat a la zona industrial, on també hi ha una benzinera i un rentador de cotxes. 

Actualment, al domicili social de la Cooperativa, que és l'antiga ubicació de la fàbrica de pinsos (Avda. Eduard Maluquer, 9 d’Artesa de Segre), és on es centralitza tota l’activitat d’administració. També hi ha una botiga de productes agrícoles i ramaders, un magatzem i un  supermercat.

Cooperativa d’Artesa aglutina una bona part de l’activitat agropecuària de la comarca de La Noguera i també de les comarques limítrofes. És un pilar essencial en el desenvolupament econòmic i social de la zona i actualment compta amb 1137 socis.

Cooperativa d’Artesa manté el creixement de l’activitat i, per aquest motiu, té previst la realització de diverses inversions d’ampliació de la fàbrica, així com també la construcció d’un magatzem i un assecador de panís.

Cooperativa d’Artesa participa també en altres societats que són: LA ROURERA SLU, destinada a les integracions de bestiar porcí i a la producció, AGROCAMP ARTESA CORREDORIA D’ASSEGURANCES SLU, que es dedica a l’activitat de corredoria d’assegurances i GESTIÓ DE FEMS I PURINS SL, dedicada a la gestió dels residus ramaders. 

Cooperativa 2


Noticies

Obtinguda la certificació de Benestar Animal en porcí

Durant aquest mes de juny, la Cooperativa d'Artesa de Segre ha obtingut la certificació oficial de Benestar Animal Welfair en porcí. En concret, s'han certificat amb aquesta distinció 140 explotacions ramaderes porcines, 133 d'engreix i 7 de mares. L'avaluació ha anat a càrrec de l'empresa SAICA, homologada per l'IRTA i per...

Trobada entre el Consell Rector de CoopArtesa i la Junta d'Actel

El passat 30 de maig, el Consell Rector de la Cooperativa d'Artesa va rebre la visita de la Junta d'Actel. La trobada va seguir amb un recorregut per totes les instal.lacions de la Cooperativa, inclosa la Fàbrica de Pinsos i el Celler Montsec, situats al Polígon Industrial d'Artesa.

Blog de CoopArtesa - Pagesia i ramaderia, clau de volta per a la gestió i l'equilibri territorial

"És difícil escriure quelcom quan se’t crema la terra. Avui, ens trobem davant d’un dels grans reptes que s’articula a escala global: la despoblació de les zones rurals i les seves conseqüències". "Aquestes professions, que tantes vegades s'han posat en qüestió, poden contribuir a la regeneració i...

Inici campanya de la sega 2022

Des de començaments del mes de juny, s'ha iniciat la campanya de la sega 2022. Les altes temperatures registrades durant el mes de maig i encara ara, en què ens trobem en situació de calor extrema, baixa humitat i alt risc d'incendis, han avançat una mica les tasques de recollida del cereal, respecte l'any passat.  El sector, aquesta...