Cooperativa 1

La Cooperativa d’Artesa és una societat cooperativa de primer grau que fou fundada l’any 1958 per 82 socis, amb l’objectiu inicial de cobrir diferents serveis com la venda d’adobs, llavors i productes fitosanitaris, un molí de pinso i un celler. Aquestes activitats comercials i industrials han suposat la columna vertebral de la Cooperativa i, posteriorment, n’han sorgit altres a mesura que la demanda dels socis ha provocat la creació de noves seccions i l’ampliació i perfeccionament dels serveis per cobrir  totes les necessitats.

La peça fonamental de tota la Cooperativa ha estat la fàbrica de pinsos compostos. La primitiva instal.lació es va transformar en una fàbrica durant l’any 1980 per tal de poder donar resposta al creixement de l’activitat ramadera de la comarca, principalment de bestiar porcí. A causa de l’increment d’explotacions ramaderes durant la dècada dels 90, es va construir una nova fàbrica de pinsos a la zona industrial del Polígon El Pla d’Artesa de Segre i un magatzem de matèries primes.

Durant el mes de juliol de l’any 1995, es va començar a produir pinso a les noves instal.lacions. Posteriorment, el celler del vi i la porgadora de cereals s'ha traslladat a la zona industrial, on també hi ha una benzinera i un rentador de cotxes. 

Actualment, al domicili social de la Cooperativa, que és l'antiga ubicació de la fàbrica de pinsos (Avda. Eduard Maluquer, 9 d’Artesa de Segre), és on es centralitza tota l’activitat d’administració. També hi ha una botiga de productes agrícoles i ramaders, un magatzem i un  supermercat.

Cooperativa d’Artesa aglutina una bona part de l’activitat agropecuària de la comarca de La Noguera i també de les comarques limítrofes. És un pilar essencial en el desenvolupament econòmic i social de la zona i actualment compta amb 1137 socis.

Cooperativa d’Artesa manté el creixement de l’activitat i, per aquest motiu, té previst la realització de diverses inversions d’ampliació de la fàbrica, així com també la construcció d’un magatzem i un assecador de panís.

Cooperativa d’Artesa participa també en altres societats que són: LA ROURERA SLU, destinada a les integracions de bestiar porcí i a la producció, AGROCAMP ARTESA CORREDORIA D’ASSEGURANCES SLU, que es dedica a l’activitat de corredoria d’assegurances i GESTIÓ DE FEMS I PURINS SL, dedicada a la gestió dels residus ramaders. 

Cooperativa 2


Noticies

Oriol Junqueras, de visita per Artesa de Segre i la Cooperativa

Membres del Consell Rector han rebut, aquest matí, a l'Oriol Junqueras, que estava de visita a Artesa de Segre i que ha passat per l'edifici central de la Cooperativa. Durant el dia d'avui, Junqueras recorrerà diferents localitats de Ponent, per copsar les inquietuds de comerços, indústries i entitats. 

Preus a Mercolleida del sector porcí

Llotja de Mercolleida: Dijous, 7 de gener de 2021. Consulta els preus del sector porcí clicant aquí

Certificació de benestar animal Welfair en porcí

Després de revalidar durant el mes de novembre la certificació de benestar animal Welfair en vedells, ara volem fer extensiu aquest distintiu al conjunt de les nostres explotacions porcines. Per això, durant aquest any, hem agrupat més de 120 explotacions de porcí, que representen més de 200.000 animals. Esperem obtenir la...

Preus a Mercolleida del sector porcí

Llotja de Mercolleida: Dijous, 23 de desembre de 2021. Consulta els preus del sector porcí clicant aquí