Acord entre Celler Montsec i l'Institut Cooperative du Vin de Toulouges

A principis del mes de juliol, Celler Montsec va signar un acord amb l'Institut Cooperative du Vin, que és una estació enològica situada a Toulouges, al costat de Perpinyà. A banda dels serveis d'analítiques químiques, físiques, etc, en aquesta estació enològica disposen d'un grup de professionals que es dediquen a l'assessorament i acompanyament dels cellers elaboradors. La nostra voluntat és, doncs, fer un pas més en la recerca de la millora de la qualitat del vi, que esperem que es tradueixi en un increment de la rendibilitat del conreu de la vinya. Aquesta col·laboració s'ha valorat arrel de la iniciativa de gestionar directament des de la Cooperativa les vinyes dels socis que ens ho sol·liciten. 

El que farem amb l'institut francès serà qualificar o caracteritzar les vinyes associades a la Cooperativa, analitzant l'evolució de la maduració i les mancances o possibles defectes que puguin aparéixer. Això ens permetrà la correcció d'aquestes mancances per a properes veremes i, de manera immediata, saber per a què ens pot servir el raïm de cada vinya. D'aquesta manera, podrem separar els raïms que són aptes només per elaborar vins joves i els que ens permetran elaborar vins de llarga criança, en base a unes dades empíriques i assessorats per professionals amb molta experiència i coneixements. Això, si ho sabem aprofitar, ens ha de permetre elaborar productes de major qualitat i anar millorant de manera paulatina en cada verema.


Nou curs subvencionat: Manipular i aplicador de Biocides d'?s ramader


Iniciada la campanya de la sega 2022

Des de començaments del mes de juny, s'ha iniciat la campanya de la sega 2022. Les altes temperatures registrades durant el mes de maig i encara ara, en què ens trobem en situació de calor extrema, baixa humitat i alt risc d'incendis, han avançat una mica les tasques de recollida del cereal, respecte l'any passat. 

 

El sector, aquesta setmana, ha mantingut una reunió de la qual n'han transcendit un seguit de recomanacions per a tots els pagesos, abans que el Departament d'Agricultura faci un comunicat oficial amb les mesures que s'hauran d'adoptar per prevenir riscos. Aquests són els punts tractats:

  •  Es tracta d’una situació extraordinària i puntual.
  • No són restriccions sinó recomanacions.
  • Limitar la recomanació d’aquestes restriccions a les zones de secà de determinades comarques més afectades per aquestes condicions (temperatura extrema i baixa humitat relativa).
  • Limitar la durada de la recomanació d’aturada de 14.00 hores a 17.00 hores.
  • Limitar la durada d’aquestes recomanacions estrictament al període extrem que va dels dies 13 de juny al 18 de juny.
  • La collita en zones pròximes a massa forestal millor realitzar-les a primera hora del matí o a darrera hora de la tarda.

D’altra banda, s’ha demanat als centres d’emmagatzematge i a les cooperatives que flexibilitzin els horaris d’obertura, almenys durant aquest període de 5 dies. Anirem actualitzant l'horari d'obertura dels nostres magatzems.

 

Recordeu, també, que totes les persones titulars de cosetxadores i algunes màquines més, estan obligades a complir les normes establertes pel que fa a extintors i altres mesures per apagar foc en cas de necessitat. Segons el tipus de màquina agrícola, caldrà disposar dels equips següents: 

  • Un mínim de quatre aparells de les característiques anteriors per a les recolꞏlectores.
  • Un mínim de dos extintors per a les embaladores; 
  • Com a mínim 1 extintor en el conjunt tractor més remolc o tractor més picadora de palla; i,
  • A més dels anteriors, caldrà disposar dels extintors ABC contra el foc de la màquina.

Amb les condicions meteorològiques actuals, és imprescindible que tots els vehicles duguin aquests mitjans d'extinció per a poder treballar. Si no es compleix, s'haurà d'aturar l'activitat.