• La Cooperativa fabrica 15.000 tones de pinso al mes.
     
  • Produeix una extensa gama de pinsos compostos per a l’espècie porcina.
    La Cooperativa disposa del servei d’un nutreòleg, així com veterinaris i assessors tècnics, que fan possible la producció d’una alimentació equilibrada i eficient
  • Els nostres tècnics estan al servei de les explotacions ramaderes per aconseguir  una correcta alimentació, el maneig, la sanitat i la bioseguretat que necessiten.

 

REGLAMENT 2019/4 DE PINSOS MEDICAMENTOSOS

En compliment del REGLAMENTO (UE) 2019/4 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 11 de diciembre de 2018 relativo a la fabricación, la comercialización y el uso de piensos medicamentosos, por el que se modifica el Reglamento (CE) n. o 183/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 90/167/CEE del Consejo; 
La Cooperativa d'Artesa de Segre informa els socis que en cas d'haver de fer retirada de pinsos medicamentosos, l'empresa responsable de la seva eliminació és:

SORIGUÉ - Nordvert, SL
Partida de Rufea, s/n
Apartat de correus 1061 - 25080 Lleida
Tel. +34 973 278 000
Fax. +34 973 27 98 53
www.sorigue.com 

Pinsos


Tarifes i informes mensuals