Nou curs subvencionat: Manipular i aplicador de Biocides d'?s ramader


Iniciada la campanya de la sega 2022

Des de començaments del mes de juny, s'ha iniciat la campanya de la sega 2022. Les altes temperatures registrades durant el mes de maig i encara ara, en què ens trobem en situació de calor extrema, baixa humitat i alt risc d'incendis, han avançat una mica les tasques de recollida del cereal, respecte l'any passat. 

 

El sector, aquesta setmana, ha mantingut una reunió de la qual n'han transcendit un seguit de recomanacions per a tots els pagesos, abans que el Departament d'Agricultura faci un comunicat oficial amb les mesures que s'hauran d'adoptar per prevenir riscos. Aquests són els punts tractats:

  •  Es tracta d’una situació extraordinària i puntual.
  • No són restriccions sinó recomanacions.
  • Limitar la recomanació d’aquestes restriccions a les zones de secà de determinades comarques més afectades per aquestes condicions (temperatura extrema i baixa humitat relativa).
  • Limitar la durada de la recomanació d’aturada de 14.00 hores a 17.00 hores.
  • Limitar la durada d’aquestes recomanacions estrictament al període extrem que va dels dies 13 de juny al 18 de juny.
  • La collita en zones pròximes a massa forestal millor realitzar-les a primera hora del matí o a darrera hora de la tarda.

D’altra banda, s’ha demanat als centres d’emmagatzematge i a les cooperatives que flexibilitzin els horaris d’obertura, almenys durant aquest període de 5 dies. Anirem actualitzant l'horari d'obertura dels nostres magatzems.

 

Recordeu, també, que totes les persones titulars de cosetxadores i algunes màquines més, estan obligades a complir les normes establertes pel que fa a extintors i altres mesures per apagar foc en cas de necessitat. Segons el tipus de màquina agrícola, caldrà disposar dels equips següents: 

  • Un mínim de quatre aparells de les característiques anteriors per a les recolꞏlectores.
  • Un mínim de dos extintors per a les embaladores; 
  • Com a mínim 1 extintor en el conjunt tractor més remolc o tractor més picadora de palla; i,
  • A més dels anteriors, caldrà disposar dels extintors ABC contra el foc de la màquina.

Amb les condicions meteorològiques actuals, és imprescindible que tots els vehicles duguin aquests mitjans d'extinció per a poder treballar. Si no es compleix, s'haurà d'aturar l'activitat.