Junta general Gestió de Fems i Purins SL

Informe de resultats 


Declaració Anual de Nitrogen 2020 (DAN)

Per a explotacions ramaderes i agrícoles de més de 4 hectàrees de secà o més de 3 hectàrees de regadiu.

Més informació

 

 


Contractació Línies d'Assegurança Pla 2020

Per a conreus herbacis extensius, fruits secs, olivera i vinya.

 


Informe Assemblea general ordinària 19/10/2020

Informe resultats exercici 2019


Xerrada en línia sobre el sector porcí ecològic

La Cooperativa d'Artesa de Segre participarà, el proper dimecres 21 d'octubre, en una jornada tècnica en línia dedicada al sector porcí ecològic, organitzada pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. L'activitat s'emmarca dins dels actes de la Setmana Bio per l’alimentació ecològica, del 17 al 25 d'octubre.

Programa jornada (Format PDF)


Assemblea general ordinària 19/10/2020

Convocatòria assemblea (format PDF)

Protocol COVID-19 (format PDF)

Delegació de vot (format WORD)


Ajuda del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme

EMPRESA BENEFICIÀRIA: AGROPECUARIA Artesa DE SEGRE, SCCL
PROJECTE: MILLORA DEL PROCÉS INDUSTRIAL PER A LA FABRICACIÓ DE PINSOS EXPEDIENT: RCI-040000-2017-


Ajut GO G.Dejeccions ramaderes

Agropecuària d'Artesa de Segre, SCCL

Projecte Pilot Innovador:

Desenvolupament d’eines per a l’optimització de la gestió conjunta de les dejeccions ramaderes, i per a la millora de la fertilització agrària, de la qualitat del cultiu i de la protecció del medi

Convocatòria Projectes Pilot de Grups Operatius 2016 (Ordre ARP/96/2016 de 27 d’abril)

Acció subvencionada per un ajut del FEADER (confinançament de la Unió Europea), finançat a través de l’Operació 16.01.01 de cooperació per a la innovació del PDR de Catalunya 2014-2020

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_es.htm


La cooperativa d'Artesa de Segre factura 40 milions i en guanya 1,132

La Cooperativa d’Artesa de Segre va tancar l’any passat amb una facturació que supera els 40 milions d’euros. Així queda registrat en el balanç d’activitat de l’entitat, analitzada ahir a l’assemblea de socis. L’ebitda, terme econòmic que es podria traduir per “resultat abans d’interessos, depreciació, amortitzacions i impostos”, va assolir els 2,3 milions, mentre que el benefici després d’impostos es va situar en els 1,132 milions.

Aquests “bons resultats”, segons va explicar la mateixa entitat associativa, permeten a la cooperativa plantejar una sèrie d’inversions orientades a millorar la productivitat, l’eficiència i l’estalvi energètic.

El projecte preveu la construcció d’un magatzem, l’ampliació de la capacitat d’emmagatzematge a la fàbrica de pinso i cel·les de microdosificació, entre altres. Així mateix s’està en procés d’invertir en nous projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+i) en temes de gestió de residus.

Així mateix, la cooperativa va informar després de l’assemblea que té com un dels pilars bàsics de la seua estratègia de futur l’impuls de la producció ecològica agrícola i ramadera, pensant a oferir una alternativa que permeti incrementar el valor del producte i per tant poder facilitar que els seus socis puguin viure i treballar al territori. A dia d’avui hi ha 200 hectàrees en procés de conversió i 360 verres ecològiques. En tràmits es troben 800 verres més i 8.000 places d’engreix que han d’entrar en producció entre els anys 2019 i 2020.

Durant l’assemblea de socis també es va destacar la importància de la consolidació i ampliació de les línies de negoci tradicionals: producció ramadera, fabricació de pinsos (increment del 5%), comercialització de porcs, benzinera i secció agrària, entre altres.

L’objectiu estratègic anunciat per a l’any 2020 passava per arribar a gestionar 20.000 hectàrees de secà i 2.000 de regadiu, aproximadament el 60 per cent de la superfície de l’àrea d’influència de la cooperativa, amb la finalitat de subministrar el 50% de la producció de la fàbrica de pinsos com a principal objectiu.


Article:

Article